headerphoto

 

Overwin je angst.

Door blijven lopen met angstige gevoelens terwijl er ook wat aan gedaan kan worden?

Zoek professionele hulp en ga naar een psycholoog!

Psycholoog Nederland

Psycholoog Amsterdam - Psycholoog Almere - Psycholoog Bussum - Psycholoog Den Haag - Psycholoog Den Helder - Psycholoog Doorwerth - Psycholoog Haarlem - Psycholoog Texel - Psycholoog Uithoorn - Psycholoog Utrecht - Psycholoog Nijmegen

 

 

Wat is een Angststoornis?

Angst is een normaal verschijnsel, in gevaarlijke situaties een belangrijk signaal. Het organisme wordt geactiveerd en voorbereid tot vechten of vluchten. Angst wordt ongewoon (pathologisch) ais een angstreactie ongewoon intens is of ongewoon lang voortduurt, of optreedt bij een situatie (stimulus) die geen angstreactie rechtvaardigt. Het gewone dagelijkse leven/functioneren wordt hierdoor belemmerd.

 

 

 

 

Beschrijving van ongewone angst

Situationele angst - Alleen na confrontatie met een bepaalde situatie (hoogte).

Verwachtingsangst - Treedt a op vóór de confrontatie werkelijk plaatsvindt.

Onverwachte paniekaanvallen - Heftige paniekangst zonder duidelijke aanleiding (b.v. in de slaap).

Diffuse angst - Minder intens, niet situationeel.

Fobie - Angst voor een bepaalde situatie of specifiek object, die vermeden wordt.

Obsessieve compulsieve stoornis - Kenmerkt zich door obsessies (dwanggedachten) en/of compulsies (dwanghandelingen).

Posttraumatische stressstoornis - Ontstaat enige tijd na een ernstig trauma. 


Aan iemand die aan een angststoornis lijdt is weinig te merken, alleen als hij of zij zich in een angstverwekkende situatie bevindt => gespannenheid, trillen, transpiratie, versnelde adem, versnelde hartslag en pupilverwijding.Meestal worden dan ook de lichamelijke verschijnselen (somatisatie) gepresenteerd en zijn er klachten over vermoeidheid en pijn. Lichamelijk onderzoek kan van belang zijn om lichamelijke oorzaken uit te sluiten

 

Klik hier voor alle angstbehandelingen in Utrecht!

Klik hier voor alle angstbehandelingen in Amsterdam!

klik hier voor alle angstbehandelingen in Bussum!

klik hier voor alle angstbehandelingen in Den Haag!

 

Behandeling

Er zijn veel verschillende behandelingen voor een angststoornis mogelijk. Onze therapiestijl kenmerkt zich door een persoonlijke, duidelijke en directe aanpak waarbij doelgericht wordt gewerkt vanuit een vriendelijke basishouding. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met jouw wensen en grenzen als cliënt. Tijdens de therapie zal ik de nieuwste technieken en inzichten vanuit de cognitief-gedragstherapeutische en oplossingsgerichte psychologie gebruiken. Naast de vermindering van je klachten is het ons doel om, samen met jou, ook je sterke kanten in kaart te brengen en verder te verstevigen. Dit kan zorgen dat je (nog) meer van het leven kan genieten en je mogelijkheden ten volle benut.

 

met welke angsten kan je bij Psycholoog Nederland terecht?

Een psycholoog voor piekeren in Amsterdam

Een psycholoog voor piekeren in Den haag

Een psycholoog voor piekeren in Utrecht

Een psycholoog voor piekeren in Bussum

Een psycholoog voor hypochrondrie in Amsterdam

Een psycholoog voor hypochrondrie in Den Haag

Een psycholoog voor hypochrondrie in Utrecht

Een psycholoog voor hypochrondrie in Bussum

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Amsterdam

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Den Haag

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Utrecht

Een psycholoog voor obsessieve compulsieve stoornis (OCS) in Bussum

Een psycholoog voor paniek in Amsterdam

Een psycholoog voor paniek in Den Haag

Een psycholoog voor paniek in Utrecht

Een psycholoog voor paniek in Bussum

Een psycholoog voor sociale fobie in Amsterdam

Een psycholoog voor sociale fobie in Den Haag

Een psycholoog voor sociale fobie in Utrecht

Een psycholoog voor sociale fobie in Bussum

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Amsterdam

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Den Haag

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Utrecht

Een psycholoog voor trauma ( EMDR) in Bussum

 

 

 

 

Over ons

 

Werkwijze

 

De behandelingen van Psycholoog Nederland zijn kortdurend en oplossingsgericht. Dat houdt in dat de focus ligt op wat er al wel goed gaat en welke competenties u al in zich heeft die aangewend kunnen worden voor herstel. Tijdens de intake wordt deze oplossingsgerichte aanpak al duidelijk. Niet alleen de klachten, maar ook de krachten worden in kaart gebracht.

Wij nemen de situatie zoals u die zich wenst als uitgangspunt en doel van de behandeling. Wij geloven dat u in principe over voldoende kennis, kracht en vaardigheden beschikt om uw gewenste situatie te bereiken, maar deze nog niet of niet voldoende toepast. Wij geven u het gereedschap en het inzicht om deze op het juiste moment in te zetten.

We zullen inzoomen op uw  persoonlijkheidsstijl en samen wordt er bekeken of deze uw klachten in stand houden en/of negatief beinvloeden. Indien nodig, wordt er onderzocht of er alternatieven zijn voor het gewoontegedrag.

 

Psycholoog Amsterdam - Psycholoog Almere - Psycholoog Bussum - Psycholoog Den Haag - Psycholoog Den Helder - Psycholoog Doorwerth - Psycholoog Haarlem - Psycholoog Texel - Psycholoog Uithoorn - Psycholoog Utrecht - Psycholoog Nijmegen

 

Andere nuttige links